Cenik storitev

CENIK STORITEV ZA LETO 2024

 

 

STORITVE: Faktor (ura)   cena storitve 

INDIVIDUALNE OBRAVNAVE ZA in S SVETOVANCI, Svetovanja, diagnostike, KOREKCije

Cena posamezne storitve se oblikuje glede na veljavna razmerja za vrednotenje dela svetovalnih delavcev.

0,5 – 2,5 = razpon obravnave

 

 1 ura =      55 EUR 

Predavanja:  
Predavanje 1 ura za starše (45 min – 60 min)                  166 EUR + km
Predavanje 1 ura za učitelje (45 min – 60 min)                  190 EUR + km
Predavanje 2 uri za učitelje (90 min – 120 min)                  238 EUR + km
   
Delavnice za učence / dijake:  

Delavnice za nadarjene učence – 2 šolski uri (90 minut)

Delavnice o učenju: Učim se učiti – 2 šolski uri (90 minut)

Delavnice o obvladovanju socialnih veščin – 2 šolski uri (90 minut)

                119 EUR + km       

                119 EUR + km   

                119 EUR + km 

Seminarji – delavnice za učiteljske kolektive:  
– 2 uri predavanj  (90 minut)                   238 EUR 
– 2 uri delavnic (90 minut)                   143 EUR 
       Skupaj: 381 EUR + km
Šola za starše  
– 1 ure predavanj  (45 min – 60 min)                166 EUR + km
– 1 -1,5 ura delavnic (60 minut – 90 min)                119 EUR + km
       Skupaj: 285 EUR + km

Psihološko testiranje (kompletni pregled) nadarjenosti

(identifikacija, testni material, poročilo / 1 učenec)                                                                     

                 61 EUR + km

Prispevek za strokovna srečanja šolskih svetovalnih delavcev

(materialni stroški, stroški zunanjih predavateljev)

                   6 – 12 EUR

Cenik je bil potrjen na 13. seji Svet zavoda Posvetovalnice dne 18. 09. 2023 in velja od 01. 01. 2024 dalje.

 

Novo mesto,  3. 1. 2024