Delavnice za učence

Delavnice za učence

 

Mateja Petric

  1. Delavnice o učenju: Učenje učenja – naučimo se napisati dober “plonklistek”
  2. Naučimo se prepoznati in obvladovati svoja čustva
  3. Skrb za dobre medsebojne odnose v razredu
  4. Elementi mediacije v procesu reševanja konfliktov

Irena Mohorović

  1. Razvijanje ustvarjalnega mišljenja
  2. Nadarjeni in delovne navade

Maja Cvetan, univ. dipl. soc. ped.

  1. Delavnice razvijanja pozitivne samopodobe
  2. Obvladovanje socialnih veščin
  3. Spoprijemanje s stresom z različnimi tehnikami sproščanja