Melita Zagorc Vegelj
univ.dipl. psihologinja

telefon: 07 3934-423
e-pošta: melita.zagorc@guest.arnes.si

  • psihološka diagnostika, svetovanje ter pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami, s čustvenimi in z vedenjskimi problemi ter posebnostmi v razvoju
  • pomoč staršem in strokovnim delavcem vzgojno izobraževalnih ustanov pri reševanju oz. premagovanju otrokovih oz. mladostnikovih težav v razvoju, na psihosocialnem področju in pri šolski neuspešnosti
  • ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v osnovno šolo
  • diagnostika in svetovanje mladostnikom pri karierni orientaciji
  • identifikacija nadarjenih učencev in obravnava nadarjenih s specifičnimi primanjkljaji na posameznih področjih (dvojno izjemni)
  • predavanja za starše
  • predavanja za strokovne delavce vzgojno izobraževalnih ustanov

Predavanja za starše

Predavanja za strokovne delavce