Zaposleni

Mateja Petric

univ. dipl. pedagoginja – direktorica
07 3934-422, 041 868 123
mateja.petric2@guest.arnes.si

Milanka  Rantah

profesorica defektologije
07 3934-424, 064 159 562
Milanka.Rantah1@guest.arnes.si


Brigita Udovč

tajnica in računovodja
07 3934-420
info@posvetovalnica.si


Melita Zagorc Vegelj

univ. dipl. psihologinja, zakonska in družinska terapevtka – stažistka
07 3934-423, 064 159 582
melita.zagorc@guest.arnes.si

 

 

 

 

Maja Cvetan

univ. dipl. socialna pedagoginja
07 3934-425
Maja.Cvetan@guest.arnes.si

 

Nadomešča jo Jasmina Berginc

jasmina.berginc@guest.arnes.si  

Tel. : 064 103 636