Komu lahko pomagamo?

Osnovno in najpomembnejše delo svetovalnih delavcev Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto je strokovna specializirana individualna in/ali timska obravnava razvojnih težav in razvojnih odklonov, učnih težav, psihosocialnih, čustvenih in vedenjskih težav.

K nam prihajajo uporabniki/svetovanci, ki potrebujejo nasvete in pomoč na različnih področjih: področje posebnih potreb  otrok in mladostnikov, področje učenja in specifičnih učnih težav, razvijanje delovnih in učnih navad, organizacijskih veščin, obvladovanje in premagovanje čustvenih stisk, vedenjskih težav, motenj pozornosti in koncentracije, težav v družini, medsebojnih odnosih, komunikaciji, razvijanje samopodobe in samospoštovanja posameznikov, ustrezno poklicno/študijsko usmerjanje…