Pomoč strokovnim delavcem

Z organiziranjem in izvajanjem strokovnih srečanj s strokovnimi sodelavci iz šol bomo utrjevali vezi medsebojnega sodelovanja in podpirali strokovno rast.

Učiteljem bomo preko različnih strokovnih predavanj in delavnic ponudili možnost soustvarjanja in iskanja poti za čim uspešnejše neposredno delo v razredu in izgradnjo medsebojnih odnosov, ki v življenju štejejo.