Milanka Rantah
prof. defektologije, specialna pedagoginja

telefonska številka: 07 3934-424
e-pošta: Milanka.Rantah1@guest.arnes.si

  • odkrivanje in prepoznavanje učnih težav pri otrocih in mladostnikih
  • odkrivanje težav v razvoju oziroma dejavnikov tveganja pri predšolskih otrocih za razvoj specifičnih učnih težav v šoli
  • odkrivanje težav na zaznavno-motoričnem področju otroka ter na področju pozornosti in koncentracije
  • odkrivanje in diagnosticiranje specifičnih učnih težav pri otrocih in mladostnikih (disleksija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija)
  • individualno vodenje, svetovanje in korekcija težav pri otrocih
  • svetovanje staršem in otrokom glede razvijanja učnih navad in organizacije dela
  • svetovanje in sodelovanje s strokovnimi delavci šol in vrtcev
  • izvajanje skupinskih pogovornih srečanj za starše otrok z disleksijo in starše otrok na začetku opismenjevanja
  • izvajanje srečanj za učitelje in strokovne delavce na temo disleksije, prepoznavanja dejavnikov tveganja za razvoj učnih težav ter težav s pozornostjo in nemirom
  • izvajanje predavanj za starše in strokovne delavce

Predavanja za starše

Predavanja za strokovne delavce