OBLIKE SODELOVANJA z različnimi INSTITUCIJAMI, ZAVODI in DRUŠTVI

Sodelovanje z drugimi institucijami poteka kontinuirano, največkrat glede na potrebe v zvezi z obravnavanimi učenci in dijaki. Sodelujemo z različnimi ustanovami:

 • Razvojna ambulanta Novo mesto,
 • Zdravstveni domovi,
 • Šolski dispanzer (zdravstvena, psihiatrična in logopedska služba),
 • Splošna bolnišnica (spec. klinični psiholog, psihiater),
 • Zavod za zaposlovanje,
 • Pediatrična klinika v Ljubljani,
 • Center za avtizem,
 • Center za psihodiagnostična sredstva v Ljubljani,
 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor,
 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper,
 • Centri za socialno delo,
 • Ustavno sodišče,
 • Klimatsko zdravilišče za otroke in mladostnike Rakitna,
 • Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto,
 • Zavod za šolstvo Novo mesto,
 • Dijaški in študentski dom Novo mesto,
 • Društvo Šent Novo mesto,
 • Študijska knjižnica Mirana Jarca Novo mesto,
 • Nacionalni institut za javno zdravje Novo mesto,
 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto,
 • Rdeči križ Novo mesto,
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD),
 • Lunina vila Ljubljana,
 • Krizni center Krško,
 • Društvo Projekt človek,
 • Društvo Las,
 • Društvo Bravo Novo mesto,
 • Društvo ozdravljenih odvisnikov Novo mesto in
 • različna društva s področja humanitarnih, pedagoških, izdajateljskih dejavnosti, kjer po svojih strokovnih močeh prispevamo svoje znanje in izkušnje za boljše delovanje le-teh.