Izobraževalna dejavnost

Prepričani smo, da je potrebno tudi v prihodnje nameniti čim večji možni delež razpoložljivega delovnega časa izobraževanju, izpopolnjevanju, usposabljanju in svetovanju vzgojiteljem, učiteljem in staršem otrok in mladostnikov v najrazličnejših oblikah, predvsem s predavanji, seminarji, šolami za starše in z različnimi oblikami delavnic.