Mateja Petric
univ. dipl. pedagoginja – direktorica

telefon: 07 3934-422
e-pošta: Mateja.Petric2@guest.arnes.si

  • diagnostika in svetovanje otrokom in mladostnikom z učnimi težavami in šolsko neuspešnostjo
  • obravnave in svetovanje otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
  • individualno nudenje pomoči otrokom in mladostnikom s SUT na področju disleksije in diskalkulije
  • svetovanje staršem, vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem
  • vodenje delavnic za učence/dijake za spodbujanje (učenje) socialnih veščin
  • vodenje delavnic za učence/dijake za učinkovitejše učenje in uspešno premagovanje stresa
  • izvajanje in vodenje šole za starše
  • predavanja za starše
  • predavanja in seminarji za učitelje, vzgojitelje in ostale strokovne delavce

Predavanja za starše

Predavanja za strokovne delavce

Seminarji za strokovne delavce