RASTOČA KNJIGA V POSVETOVALNICI ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO

Tone Pavček je zapisal:

Rastoča knjiga je več kot knjiga;
je skrinja narodne zaveze;
je duh, ki se nad časom dviga;
je zvezda stalnica: ljubezen.

Rastoča knjiga je široko zasnovan slovenski kulturni in izobraževalni projekt, ki je nastal na prehodu v novo tisočletje. Idejni oče Rastoče knjige je naš domačin, dr. Janez Gabrijelčič. V svetovnem merilu se tako Slovenci predstavljamo kot narod, ki želi s svojo kulturo prispevati v svetovno zakladnico. Projekt povezuje vse generacije Slovencev, ljudi različnih poklicev in interesov, ki bivajo v domovini in po svetu. Povezovanje, ki temelji na ljubezni in spoštovanju, pa je eden ključnih ciljev Rastoče knjige. Simbol slovenske Rastoče knjige predstavlja kip deklice, ki v naročju drži knjigo, simbol učenja, duhovnega bogatenja in nenehne rasti.

V seznam Rastočih knjig po Sloveniji se je v lanskem letu vpisala tudi naša Posvetovalnica za učence in starše. 25. maja 2017 smo ob 40. obletnici praznovanja obstoja in delovanja Posvetovalnice za učence in starše s ponosom in veseljem »posadili drevo«, ki ponazarja Rastočo knjigo Posvetovalnice. Na eno od vej smo posedli glineno deklico, s simboličnim imenom Lučka. V svojem naročju pestuje knjigo, ki ji dajemo v naši ustanovi velik pomen, saj nam predstavlja simbol razvoja, učenja, znanja in nenehne rasti. V letu dni je naše »drevo« že pošteno »pognalo« svoje korenine. Z Rastočo knjigo in »rastočim drevesom« smo postali še bogatejši. Rastoča knjiga nas bo namreč vseskozi spodbujala k pridobivanju novega znanja in negovanju vrednot. Zavedamo se, da nikoli nismo tako veliki, da ne bi mogli biti še večji. »Postanimo to, kar lahko in naredimo vse, kar zmoremo«, je naše vodilo in načelo. Prav vsak trenutek, vsak dan in skozi čas lahko naredimo nekaj dobrega. Želimo biti in ostati spodbuda in pobuda za dobro, lepo, koristno in vredno. Naša vodilna misel ob otvoritvi Rastoče knjige je bila: »Z roko v roki gre lažje. Skupaj zmoremo skoraj vse.«

Poskrbeli bomo, da bo naše drevo pridno raslo in da bo vsako leto bogatejše za novo knjigo in novo misel. Želim si, da s svojo rastjo ne bo nikoli končalo.

Ob Rastoči knjigi pa smo v lanskem letu izdali tudi Abecedo odličnosti. Knjižico, na katero smo zelo ponosni, bogatijo razmišljanja, različni izdelki in likovne umetnije »naših« otrok, ki obiskujejo Posvetovalnico, nam zaupajo in verjamejo v naše poslanstvo. Prav zato ima knjižica posebno vrednost.

Projekt Rastoča knjiga pridno prerašča mednarodne meje in se razvija v mednarodni projekt Združene Rastoče knjige sveta, ki temelji na medsebojnem sodelovanju na področju kulture, znanosti in umetnosti. V svetovnem merilu se tako Slovenci predstavljamo kot narod, ki želi s svojo kulturo prispevati v svetovno zakladnico. S to plemenito in dobronamerno idejo vabi Rastoča knjiga vsakega posebej in vse skupaj prav vsak dan, vsako leto in celo našo prihodnost.

Sporočilnost Rastoče knjige je globoka, saj gradi odličnost na vseh ravneh človekovega delovanja, poudarja pomen knjige, kulture in znanja, ki so vodilo človekovega razvoja.

V mesecu maju, 29. 5.2018, je bil v Ljubljani Festival združenih Rastočih knjig sveta, katerega smo se z velikim veseljem in ponosom udeležili tudi predstavniki Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto. Deklica z Rastočo knjigo nas v letu 2018 še prav posebej nagovarja in spodbuja k sodelovanju in negovanju ljubezni. Z veseljem bomo sledili njenemu povabilu.

Posvetovalnica za učence in starše:
Mateja Petric, direktorica