Izobraževanje za starše

Za starše smo pripravili novo izobraževalno ponudbo:

Namen srečanj je podpreti starše v njihovi vlogi pri vzgoji otrok, jih vzpodbuditi k medsebojni komunikaciji v družini ter prispevati k dobremu, zadovoljnemu in srečnemu starševstvu. Na srečanjih je naš cilj, da izmenjamo izkušnje dobre prakse, da poudarimo pomen in vlogo starševstva ter svetujemo staršem pri reševanju vsakodnevnih vzgojnih zagat.

Izobraževanja za starše lahko potekajo v krajši obliki predavanj (1 šolska ura) ali v daljši obliki kot šola za starše, kjer je vključena še aktivna oblika sodelovanja staršev v delavnici (2 šolski uri).