Naše dejavnosti

 svetovanje izobrazevanje preventiva1

Svetovanje in pomoč

Svetujemo in pomagamo tistim, ki potrebujejo roko ali moč kako naprej.

Izobraževalna dejavnost

Izvajamo izbobraževanja za starše, strokovne in svetovalne delavce.

Preventivna dejavnost

Delujemo preventivno in tako učence in dijake izobražujemo še preden pride do morebitnih težav.

 


 PROJEKT: Preprečevanje odklanjanja šole

Spletna stran našega projekta : http://www.scoms-lj-projekt.si/

Prijave na izobraževanje »Preprečevanje odklanjanja šole«  na strani: http://www.scoms-lj.si/si/projekt-scoms/index.html 

 Komu lahko pomagamo?

 Otrokom in mladostnikom

Otroci/mladostniki, učenci/dijaki – pripravljeni smo vam prisluhniti in soustvarjati poti, ki bodo krepile vašo osebnost in pripomogle k lažjemu premagovanju vsakodnevnih bremen, dilem, stisk, negotovosti…

Več o tem >

Pomoč staršem

Včasih starši potrebujejo moč, včasih pomoč, včasih pa oboje… Kadar skrbi, vprašanja in dileme z nekom podelimo, postanejo laže premagljive in bolj obvladljive.

Več o tem >

Strokovnim delavcem

Z vami bomo skušali soustvarjati in iskati poti za čim uspešnejše delo na učnem in vzgojnem področju.

Več o tem >