Šolski novinci

V Posvetovalnici za učence in starše opravljamo tudi psihološke preglede pripravljenosti otrok za vstop v šolo in sicer za tiste otroke, katerih starši to sami želijo ali pa jim svetujejo v vrtcu, v šoli ob vpisu otroka, po zdravniškem pregledu ipd.

Ugotovitve pregleda psihologinja posreduje staršem in jim hkrati nudi individualno svetovanje.

Pregledi potekajo v času od aprila do junija. Nanje morajo starši  otroka predhodno naročiti.